כרטיסים שנרכשו דרך מערכת טיקצ'ק תקפים עד 30.3.2021
לא יתאפשר מימוש או זיכוי כספי לכרטיסים אלו לאחר מועד זה.